Acte necesare pentru spitalizarea de zi

Spitalizarea de zi este o modalitate de a oferi servicii medicale complexe, fără a fi necesară internarea continuă în spital.

Presupune prezentarea pacientului de cel puțin 2 ori: inițial pentru consultație, investigații paraclinice, inițierea tratamentului și ulterior pentru comunicarea concluziilor medicale și a planului terapeutic. Între aceste 2 prezentări, în funcție de particularitățile individuale, pot fi intercalate mai multe vizite: pentru completarea investigațiilor (dacă rezultatele intermediare indică o patologie mai complexă), pentru monitorizarea eficacității sau a efectelor secundare în cazul tratamentelor nou introduse.

Acte necesare pentru internare de zi

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul va fi adresat către specialitatea la care sunteți programat pentru internare de zi: Endocrinologie, Diabetologie, Cardiologie.
  2. Cardul de sănătate sau adeverința de asigurat eliberată de CAS Bihor, care inlocuieste cardul de sănătate și este valabilă 3 luni.
  3. Act de identitate
  4. Documente medicale anterioare: analize medicale, scrisori medicale sau bilete de ieșire din spital, planul terapeutic – în legătură cu afecțiunile pentru care solicitați consultul
  5. Adeverința de la angajator – pentru pacienții la care se recomandă concediu medical. Formatul adeverinței trebuie să respecte cerințele stabilite prin lege și pe adeverință trebuie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimul an.