Acte necesare pentru spitalizarea de zi

Spitalizarea de zi este o modalitate de a oferi servicii medicale complexe, fara a fi necesara internarea continua in spital.

Presupune prezentarea pacientului de cel putin 2 ori: initial pentru consultatie, investigatii paraclinice, initierea tratamentului si ulterior pentru comunicarea concluziilor medicale si a planului terapeutic. Intre aceste 2 prezentari, in functie de particularitatile individuale, pot fi intercalate mai multe vizite: pentru completarea investigatiilor (daca rezultatele intermediare indica o patologie mai complexa), pentru monitorizarea eficacitatii sau a efectelor secundare in cazul tratamentelor nou introduse.

Acte necesare pentru internare de zi

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul va fi adresat catre specialitatea la care sunteti programat pentru internare de zi: Endocrinologie, Diabetologie, Cardiologie.
  2. Cardul de sanatate sau adeverinta de asigurat eliberata de CAS Bihor, care inlocuieste cardul de sanatate si este valabila 3 luni.
  3. Act de identitate
  4. Documente medicale anterioare: analize medicale, scrisori medicale sau bilete de iesire din spital, planul terapeutic – in legatura cu afectiunile pentru care solicitati consultul
  5. Adeverinta de la angajator – pentru pacientii la care se recomanda concediu medical. Formatul adeverintei trebuie sa respecte cerintele stabilite prin lege si pe adeverinta trebuie specificat numarul de zile de concediu medical din ultimul an.