Informații privind externarea

În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili momentul externării, care va fi comunicat pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cât mai repede cu putinţă, după ce investigaţiile / tratamentul prescris pacientului au fost efectuate, iar evoluţia acestuia permite externarea lui.

Medicul curant completează Scrisoarea medicală / Biletul de externare în doua exemplare – un exemplar se ataşează la FSZ (fișă spitalizare de zi), iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Biletul de externare / Scrisoarea medicală medicului de familie.

Medicul curant va consemna în Scrisoarea medicală/ Biletul de externare următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Scrisoare medicală/Bilet de externare;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilet de trimitere;
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Alte documente (de exemplu, decont per pacient – la cerere etc).

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în FSZ solicitarea de externare la cerere a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.

Ce presupune spitalizarea de zi

Pentru internare de zi la una din specialitățile noastre, vă rugăm să vă programați din timp, telefonic sau direct la recepție. De obicei, pentru pacienții care ne vizitează pentru prima dată nu se va realiza o programare direct pentru spitalizare de zi, ci pentru consultație. În urma consultației, medicul vă va propune ca opțiune spitalizarea de zi sau continuarea investigațiilor in regim ambulator. Spitalizarea de zi se poate realiza fie in aceeasi zi (daca sunteți programat dimineața și veniți nemâncat), fie într-una din zilele următoare, dimineața.

Daca nu aveți deja, va trebui să solicitați un bilet de trimitere de la medicul de familie , către una din specialitățile noastre: Endocrinologie, Diabetologie, Cardiologie. Sunt valabile si biletele de trimitere de la medicul specialist (altul decat medicul de familie), cu condiția ca biletele să fie valabile in sistemul de asigurări de sănătate (prin CAS).

Dacă sunteți programat dimineața, în ziua programării vi se vor recolta analize de sange, așa că este preferabil să veniți nemâncat. Pacienții diabetici sub tratament cu insulină sunt rugați să anunțe din timp la recepție, pentru a putea fi recoltați printre primii.

Prima vizită în spitalizare de zi se face conform programării telefonice prelabile.

 • La recepție vi se vor solicita actele necesare internării de zi: bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, act de identitate, cardul de sănătate; daca va fi nevoie de concediu medical vi se va solicita de asemenea o adeverință de la angajator, unde se specifică numărul de zile de concediu medical din ultimul an; vi se va solicita să cițiți și să completați un formular de consimțământ informat; veți fi apoi îndrumat spre cabinetul de consultație al medicului la care ați fost programat;
 • În timpul consultației, dacă sunteți pacient nou al clinicii noastre, vă vor fi solicitate informații despre afecțiunile de care suferiți și tratamentele pe care le urmați în prezent, despre investigații anterioare prezentării în unitatea noastră. Vă rugăm astfel să aveți la dumneavoastră documente medicale anterioare precum și planul de tratament pe care îl urmați. Ca urmare a consultului medical vi se vor stabili indicațiile de investigații suplimentare: analize de sânge, electrocardiograma, ecografii, alte explorări. Veți fi indrumat spre sala de recoltare și cabinetul de explorări și/sau ecografie.
 • Recoltarea analizelor se va face dimineața, după un interval de minim 8-12 ore de la ultima masă.
 • La finalul procedurilor vi se va comunica data la care trebuie sa veniți după rezultate și scrisoarea medicală, precum si daca mai sunt necesare vizite intermediare. Daca nu v-a fost solicitat în momentul programării, vă rugăm să lăsați la recepție un număr de telefon pentru a putea fi contactat în caz că este nevoie de analize suplimentare sau se modifică data eliberării rezultatelor.

Prezentarea pentru rezultate are loc la data care v-a fost comunicată la prima vizită. Presupune o nouă intalnire cu medicul care v-a consultat și care vă va comunica diagnosticul, rezultatele investigatiilor precum și planul de tratament și de urmărire.

Tot acum vi se va elibera scrisoarea medicală pentru medicul de familie și, daca este cazul, rețeta cu medicamentele din planul de tratament.

Programul de vizită in cadrul spitalizării de zi este intre orele 8:00 – 13:00.

Acte necesare pentru spitalizarea de zi

Spitalizarea de zi este o modalitate de a oferi servicii medicale complexe, fără a fi necesară internarea continuă în spital.

Presupune prezentarea pacientului de cel puțin 2 ori: inițial pentru consultație, investigații paraclinice, inițierea tratamentului și ulterior pentru comunicarea concluziilor medicale și a planului terapeutic. Între aceste 2 prezentări, în funcție de particularitățile individuale, pot fi intercalate mai multe vizite: pentru completarea investigațiilor (dacă rezultatele intermediare indică o patologie mai complexă), pentru monitorizarea eficacității sau a efectelor secundare în cazul tratamentelor nou introduse.

Acte necesare pentru internare de zi

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul va fi adresat către specialitatea la care sunteți programat pentru internare de zi: Endocrinologie, Diabetologie, Cardiologie.
 2. Cardul de sănătate sau adeverința de asigurat eliberată de CAS Bihor, care inlocuieste cardul de sănătate și este valabilă 3 luni.
 3. Act de identitate
 4. Documente medicale anterioare: analize medicale, scrisori medicale sau bilete de ieșire din spital, planul terapeutic – în legătură cu afecțiunile pentru care solicitați consultul
 5. Adeverința de la angajator – pentru pacienții la care se recomandă concediu medical. Formatul adeverinței trebuie să respecte cerințele stabilite prin lege și pe adeverință trebuie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimul an.