Declaratie manager

DECIZIE privind implementarea managementului calității serviciilor și a siguranței pacienților:

Sistemul de management al calităţii serviciilor implementat în cadrul SC Osteoprotect SRL – Clinica Medena are ca scop „Determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi orientate spre calitate prin identificarea oportună a neconformităţilor şi deficienţelor în activitate, şi oferirea de servicii medicale de calitate şi sigure pentru toţi pacienţii care se adresează clinicii noastre”.

Misiunea noastră este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale de calitate, bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate.

Subsemnatul Marius Călin Mihăilă, având funcția de manager al SC Osteoprotect SRL – Clinica Medena, cu sediul în localitatea Oradea, str. Anton Bacalbaşa, nr. 2, județul Bihor, voi depune toate eforturile pentru implementarea cu succes, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem al Managementului Calităţii serviciilor şi a siguranţei pacienţilor, pentru realizarea actului medical de performanţă şi sigur.

Voi organiza şi monitoriza activitatea privind menţinerea calităţii şi voi exercita un control, prin intermediul reprezentantului managementului, asupra sistemului de management al calităţii, pentru ca serviciile oferite să satisfacă cerinţele pacientilor şi să fie respectate prevederile legale în vigoare, aplicabile domeniului nostru de activitate.

De asemenea, în calitate de Manager mă angajez:

  1. să comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectări cerințelor legale și de reglementare;
  2. să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
  3. să conduc analizele managementului;
  4. să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în vederea îmbunățățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurilor și metodologiilor interne şi externe în vigoare.

 MANAGER

Marius Călin Mihăilă