Informații privind externarea

În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili momentul externării, care va fi comunicat pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cât mai repede cu putinţă, după ce investigaţiile / tratamentul prescris pacientului au fost efectuate, iar evoluţia acestuia permite externarea lui.

Medicul curant completează Scrisoarea medicală / Biletul de externare în doua exemplare – un exemplar se ataşează la FSZ (fișă spitalizare de zi), iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului. Aceştia din urmă vor transmite Biletul de externare / Scrisoarea medicală medicului de familie.

Medicul curant va consemna în Scrisoarea medicală/ Biletul de externare următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Scrisoare medicală/Bilet de externare;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilet de trimitere;
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Alte documente (de exemplu, decont per pacient – la cerere etc).

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului. Medicul curant consemnează în FSZ solicitarea de externare la cerere a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.